Holc I Wspólnicy Zarządzanie I Administrowanie Nieruchomościami Spółka Jawna

''

Firma Holc I Wspólnicy Zarządzanie I Administrowanie Nieruchomościami Spółka Jawna, która powstała w roku 2001, działa jako spółka jawna posiada następujący numer NIP: 5262596700, numer REGON: 017463853, numer KRS: 0000087182, Firma Holc I Wspólnicy Zarządzanie I Administrowanie Nieruchomościami Spółka Jawna według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek




Przedsiębiorstwo Wykonawczo Budowlane Bud Dom Piotr Jentoch

Firma Przedsiębiorstwo Wykonawczo Budowlane Bud Dom Piotr Jentoch, która powstała w roku 2003, działa jako jednoosobowa własność prywatna posia...

Przedsiębiorstwo Wykonawczo Budowlane Bud Dom Piotr Jentoch

Zobacz szczegóły »

Kaburex P P H U Eksport Import

Firma Kaburex P P H U Eksport Import, która powstała w roku 1994, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 89...

Kaburex P P H U Eksport Import

Zobacz szczegóły »

Firma Promocja Produkcja I Sprzedaż Wyrobów Gastronomicznych

Firma Firma Promocja Produkcja I Sprzedaż Wyrobów Gastronomicznych, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna pos...

Firma Promocja Produkcja I Sprzedaż Wyrobów Gastronomicznych

Zobacz szczegóły »