Obywatelski Ruch Na Rzecz Tworzenia I Rozwoju Ośrodka Zamiejscowego Uniwersytetu Im Adama Mickiewicza W Pile

''

Firma Obywatelski Ruch Na Rzecz Tworzenia I Rozwoju Ośrodka Zamiejscowego Uniwersytetu Im Adama Mickiewicza W Pile, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer REGON: 300062799, numer KRS: 0000226344, Siedziba firmy mieści się w mieście Piła (kod pocztowy: 64-920) w województwie wielkopolskim przy ulicy Gen.Sikorskiego 33. Firma Obywatelski Ruch Na Rzecz Tworzenia I Rozwoju Ośrodka Zamiejscowego Uniwersytetu Im Adama Mickiewicza W Pile według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sklep Spożywczo Przemysłowy Sam Bielska Anna

Firma Sklep Spożywczo Przemysłowy Sam Bielska Anna, która powstała w roku 2004, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następują...

Sklep Spożywczo Przemysłowy Sam Bielska Anna

Zobacz szczegóły »

Bar Frykas Cecylia Nowak Stefania Nowak

Firma Bar Frykas Cecylia Nowak Stefania Nowak, która powstała w roku 1992 posiada następujący numer NIP: 8130067550, numer REGON: 690039022, Siedz...

Bar Frykas Cecylia Nowak Stefania Nowak

Zobacz szczegóły »

Przedsiębiorstwo Wykonawczo Budowlane Bud Dom Piotr Jentoch

Firma Przedsiębiorstwo Wykonawczo Budowlane Bud Dom Piotr Jentoch, która powstała w roku 2003, działa jako jednoosobowa własność prywatna posia...

Przedsiębiorstwo Wykonawczo Budowlane Bud Dom Piotr Jentoch

Zobacz szczegóły »