Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej

''

Firma Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej, działa jako związek zawodowy posiada następujący numer REGON: 052249029, numer KRS: 0000113608, Siedziba firmy mieści się w mieście Białystok (kod pocztowy: 15-530) w województwie podlaskim przy ulicy Baranowicka 203. Firma Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność związków zawodowych

  • podlaskie
  • 15-530 Białystok Baranowicka 203
  • 48857433465
  • 052249029
  • Inne
  • 2015-10-14Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowegow Rzeszowie

Firma Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowegow Rzeszowie, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer NIP: 8131295709, num...

Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowegow Rzeszowie

Zobacz szczegóły »

Sklep Rolno Spożywczy Przemysłowy

Firma Sklep Rolno Spożywczy Przemysłowy, która powstała w roku 1999, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NI...

Sklep Rolno Spożywczy Przemysłowy

Zobacz szczegóły »

Agencja Usług Finansowych Fingos

Firma Agencja Usług Finansowych Fingos, która powstała w roku 2000, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP:...

Agencja Usług Finansowych Fingos

Zobacz szczegóły »